“มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “ดร.สตีเฟน แบร์รี” ผู้บุกเบิกสมุทัยเวชศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการบริหารของโครงการ “ตรีวนันดา”

“มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “ดร.สตีเฟน แบร์รี” ผู้บุกเบิกสมุทัยเวชศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการบริหารของโครงการ “ตรีวนันดา”

“มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “ดร.สตีเฟน แบร์รี” ผู้บุกเบิกสมุทัยเวชศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการบริหารของโครงการ “ตรีวนันดา”

Monday, 07 June 2021
news
©COPYRIGHT 2020 TRI VANANDA ALL RIGHT RESERVED